Audience

  • 03/09/2007
Theme:
Ontvangst van de nieuwe Diplomatieke en Consulaire Posthoofden en hun echtgenoten, evenals de deelnemers aan de Diplomatieke Contactdagen en hun echtgenoten, voor een receptie op het Kasteel te Laken.
Belga

Réception des nouveuax Chefs de Postes diplomatiques et consulaires et leurs conjoints, ainsi que les participants aux Journées de contact diplomatiques et leurs conjoints au Château de Laeken.