CFDD - 20e anniversaire de la publication du

  • 17/10/2007
Voir aussi :
Theme:

(Texte en néerlandais, en français et en anglais)

Mr. Chairman, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

1. Bij het begin van deze Academische zitting is het niet overdreven te stellen dat het Brundtland-verslag de bakens van ons denken en doen heeft verzet. Er zijn weinig VN-rapporten die zo ingrijpend gebleken zijn. Het is de verdienste van de Brundtland -commissie dat zij voor het eerst de toekomstige generaties uitdrukkelijk in beeld heeft gebracht. Onze verantwoordelijkheid tegenover onze kinderen en kleinkinderen kunnen we niet meer ontlopen.

Twintig jaar geleden was dit een nieuw en verfrissend geluid. Twintig jaar nadien mogen we gerust over een nieuw paradigma spreken. Duurzame ontwikkeling is immers een kernbegrip geworden.

Roofbouw op de toekomst wordt in onze landen trouwens minder dan ooit aanvaard. Onze medeburgers hebben immers maar al te goed begrepen dat het niet enkel om een toekomst in de verte gaat. Het gaat meer en meer om onze eigen nabije toekomst. Enkele voorbeelden mogen volstaan.

2. Onlangs raakte bekend dat de noordwestelijke doorvaart ijsvrij was. Dit zou op zich om te juichen zijn, ware het niet dat de oorzaak ligt in het recordtempo waarmee het zeeijs rond de Noordpool afsmelt. De ?inconvenient truth? van Nobelprijswinnar Al Gore werd dit jaar bevestigd door de rapporten van die andere winnaar, het klimaatpanel van de VN. Zowat zwart op wit is komen vast te staan dat menselijk handelen direct verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Zelfs wanneer de uitstoot van broeikasgassen voortaan gelijk blijft, zal de temperatuur en het zeespiegelniveau toch nog lang blijven stijgen. De snelheid waarmee de ijskap afsmelt bewijst echter dat dit geen zorg voor later is. Het is een zorg voor nu! Eén voordeel van deze versnelling is nu wel dat de tijd voor twijfel voorbij is. De wetenschap heeft gesproken, de discussie is zo goed als gesloten, en de tijd voor optreden aangebroken.

3. Een ander voorbeeld ligt mij evenzeer na aan het hart. Sneller dan ooit worden grondstoffen, ertsen en energiebronnen ontgonnen. Tot in de verste uithoeken van de aarde wordt geboord en gemijnd. De voorraden zijn echter niet onuitputtelijk. De schaarste laat zich nu al voelen, en prijsstijgingen allerhande liegen er niet om. Zoals ook de voorbije Egmont-conferentie over de uitbuiting van grondstoffen in Afrika nog maar eens bewees, tast roofbouw alles aan. Zorgvuldige omgang met de rijkdommen van de planeet, meer efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, recyclering en kringloop zijn dan ook de voorwaarden voor behoud van welvaart en voor duurzame ontwikkeling.

Mesdames et Messieurs,

4.Une nouvelle prise de conscience est née du rapport Brundtland. Le développement durable est devenu un concept clé et nous ne pouvons que nous réjouir du consensus croissant, ces dernières années, entre le monde des entreprises, les autorités politiques et les institutions internationales pour placer cette notion parmi leurs priorités.

5.Je remarque cette prise de conscience quand je parcours le pays et que je visite des entreprises. Un nombre croissant d?entre elles ont placé le concept de développement durable au c?ur de leur action et elles méritent pour cela tous nos encouragements. Il est important aussi de concilier tous les aspects du développement durable, que ce soit l?aspect environnemental, social ou économique. Il faut encourager par une large collaboration interdisciplinaire, des innovations à caractère environnemental qui peuvent devenir des avantages comparatifs ou, alternativement, qui peuvent permettre aux entreprises de prendre des parts de marché à l?exportation.

6.Le sentiment d?urgence, et la volonté d?agir, se sont aussi renforcés sur le plan international. Ainsi, l?Union européenne sous la présidence allemande, s?est fixé des objectifs ambitieux, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 %, économiser 20 % de la consommation énergétique et atteindre 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale, tout cela d'ici 2020. Depuis Kyoto, l?Europe joue un rôle clé dans le débat environnemental. Et si des avancées ont été réalisées, nous le devons incontestablement aussi à l?Union européenne.

Aux Etats-Unis aussi, le débat est plus que jamais présent comme le montre l?implication de personnalités comme Al Gore ou le Gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger. Même les autorités chinoises comme j?ai pu le constater récemment en Chine, sont de plus en plus sensibilisées à la question du développement durable.

Ladies and Gentlemen, let me conclude.

7. The remarkable report by Sir Nicholas Stern reveals a very important point: the benefits of strong, early action considerably outweigh the costs. The High-Level event on Climate Change convened by the UN Secretary General on September 24th equally pointed out that there is no more time to waste. And indeed, time for action has come now !

One need not be a visionary to understand that establishing a sustainable economy and environment is among the biggest challenges facing humanity in the 21st century. The solutions must be global but we all have a stake and we all should contribute: citizens, civil society, authorities at national, European and international level.

An Organisation like the Federal Council for Sustainable Development with its unique composition, is well equipped to feed this process. This symposium testifies to this important role and I am sure that the Council will help keep the necessary momentum in months and years to come.

I thank you.