CMIREB

  • 18/05/2004
Voir aussi :
Prijsoverhandiging door Koningin Fabiola aan de laureaten van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België - Viool 2004, in de Muziekkapel Koningin Elisabeth te Argenteuil.
Belga

Remise des prix par la Reine Fabiola aux lauréats du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique - Chant 2004,à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Argenteuil.