CMIREB

  • 31/05/2005
Voir aussi :
Overhandiging van de Prijzen aan de laureaten van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België - Viool 2005, in de Muziekkapel Koningin Elisabeth te Argenteuil.
Belga

Remise des prix aux lauréats du Concours Musical International Reine Elisabeth de
Belgique - Violon 2005, à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Argenteuil.