Conférence internationale de clôture `Entrepreneuriat féminin`

  • 27/03/2009
Voir aussi :
Theme:

(Texte disponible uniquemen en néerlandais)

Dames en Heren,

Eergisteren was ik nog in Mexico, waar ik de kans gehad heb om dynamische vrouwelijke ondernemers te ontmoeten. Dankzij microfinanciering zijn ze er in geslaagd een andere wending te geven aan hun eigen leven en aan dat van hun gezin.
Het was dus in feite maar een kleine stap naar deze internationale slotconferentie van de ?Week van de vrouwelijke ondernemer?.

Ik ben dan ook zeer blij hier vanavond bij u allen te zijn ? deelnemers uit het Noorden en het Zuiden, die de handen in elkaar slaan om op een veelzijdige manier invulling te geven aan vrouwelijk ondernemerschap.

En ik hou eraan UNIZO, Markant, en TRIAS mijn erkentelijkheid te betuigen voor de inspirerende en leidinggevende rol die ze spelen om een vrouwvriendelijk ondernemersklimaat te creëren.

Ik kijk uit naar het debat van vanavond, met het accent op de integrale aanpak van vrouwelijk ondernemerschap, en dit ook vanuit het perspectief van empowerment en welzijn. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties van de partners uit het Zuiden.

Het is inderdaad misschien gemakkelijker om op relatief korte termijn met gerichte maatregelen alleen, de economische situatie van vrouwen te verbeteren, dan wel tezelfdertijd ook iets te veranderen aan hun levensomstandigheden en sociale positie.

Hoewel geen wondermiddel, blijft het microkrediet - en in bredere zin microfinanciering - voor mij een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede. Maar het is meer dan dat. Microfinanciering biedt met name toekomstperspectieven aan de vele vrouwen die de zorg op zich moeten nemen van een gezin. Het stelt ouders in staat hun kinderen naar school te sturen. Kinderen die dan op hun beurt meer kansen krijgen in het leven.
Een goede basisopvoeding en opleiding maken dan weer de gemotiveerde vrouwelijke ondernemer op termijn sterker en geven haar een groter geloof in haar eigen mogelijkheden.

Jammer genoeg hebben miljoenen mensen, waaronder veel vrouwen, vandaag nog geen toegang tot het microkrediet, waardoor hen kansen worden ontzegd. Zelfs als ze intelligent en gemotiveerd zijn, slagen ze er niet in toegang te krijgen tot de financiële basisdiensten voor het krijgen van een klein startkapitaal om een bedrijfje op te richten. Zij verdienen onze bijzondere aandacht.
Bovendien zal de internationale financiële crisis het systeem van microfinanciering waarschijnlijk niet onberoerd laten, hoewel we nog niet weten in welke mate.
Maar ik ben er van overtuigd dat u ook deze uitdaging aankunt.

Dames en Heren,

Graag moedig ik TRIAS aan om samen met Markant en UNIZO de dialoog voort te zetten in het zoeken naar de beste strategische en concrete stappen die nodig zijn voor een duurzaam vrouwvriendelijk ondernemen. Zowel de overheid, de privé sector als ontwikkelingsorganisaties kunnen ieder op hun terrein hun steentje bijdragen tot de empowerment van de vrouwelijke ondernemer. Synergie tussen het Noorden en het Zuiden is hierbij van het allergrootste belang.

Van mijn kant blijf ik positief gestemd voor de toekomst. Vooral na mijn bezoek deze week aan de microfinancieringsinstelling COMPARTAMOS in Mexico.
Want eens te meer heb ik kunnen vaststellen dat vrouwen probleemloos in staat zijn hun eigen lot in handen te nemen, hoopvol en met geloof in hun eigen kunnen. Telkens weer word ik getroffen door de grote solidariteit die bestaat tussen de vrouwen onderling. Ze putten een kracht uit de groepsdynamiek die hen zelfs ambitieus maakt voor de toekomst. Maar hun getuigenissen bevatten in de eerste plaats een duidelijke boodschap voor meer economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Ik wens u allen een vruchtbare discussie toe. Moge ze het Noorden en het Zuiden nog dichter bij elkaar brengen.

Ik dank u.