Dîner de gala

  • 19/03/2004
Voir aussi :
Theme:
Europees Galadiner in het Hotel Plaza Brussel, georganiseerd door de organisatie Handicap International ten voordele van de slachtoffers van antipersoonsmijnen.
Groothertoging Maria Teresa van Luxemburg is eveneens aanwezig.
Belga

Dîner de gala européen à l'Hotel Plaza Bruxelles, organisé par Handicap International en faveur des victimes de mines antipersonnel.
La Grande-Duchesse Maria Teresa du Luxembourg est également présente.