Discours

  • 14/03/2009
Voir aussi :
Theme:

(Texte disponible uniquement en néerlandais)

Beste aanwezigen,

Vooreerst wil ik hierbij het Steunpunt Allochtone Vrouwen en Meisjes van harte feliciteren voor zijn inspirerende inzet, de voorbije 10 jaar, in het onderbouwen van een emancipatie- en participatieproces van allochtone vrouwen en meisjes in ons land. Daarmee is het Steunpunt een echte motor voor een gelijkekansenperspectief.
Uw keuze om vandaag te debatteren onder de treffend gekozen titel ?In dialoog over wat ons bindt en ons beweegt?, op een zaterdagnamiddag bovendien, toont hoezeer u allen gemotiveerd bent om uw stem te laten horen over gelijke kansen, emancipatie en participatie.

U komt uit verschillende regio?s, met verschillende culturen en achtergronden, maar deze diversiteit kan ook een verrijking zijn. Wat u op dit ogenblik hier bindt, is een grote bereidheid om met elkaar te spreken; om uit te zoeken wat u gemeen heeft, door het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën.
Vandaag zult u verschillende onderwerpen aansnijden die u rechtstreeks raken en die moeten bijdragen tot een positief gezamenlijk functioneren binnen onze maatschappij.
Zoals u wellicht weet, zijn opvoeding en onderwijs mijn stokpaardjes. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik ze eerst vermeld. Ik geloof dat een goede basiseducatie absoluut noodzakelijk is voor maatschappelijke participatie en economische zelfstandigheid.

Ik zeg u daarom: doe hieraan vooral mee voor uzelf, en niet alleen als echtgenote of moeder. Geloof in uw eigen kunnen. Ontwikkel uw gevoel van eigenwaarde, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid; ontdek uw talenten, durf keuzes te maken en werk tegelijkertijd aan uw persoonlijke ontwikkeling. Zo neemt u uw eigen lot in handen. Want wie zichzelf gevonden heeft, kan ook gemakkelijker zichzelf overstijgen, anderen de hand reiken en zo actief vorm helpen geven aan de toekomst, en dus ook zijn eigen toekomst.

Ik heb al vaker de gelegenheid gehad erop te wijzen dat er een grote kracht uitgaat van vrouwen. Een kracht waarvan ze zich niet altijd bewust zijn, waardoor er jammer genoeg talenten verloren gaan.
Met de debatten van vandaag kunt u concreet inhoud geven aan uw specifieke noden en behoeften, voort timmeren aan de weg van gelijke kansen voor allochtone vrouwen en meisjes. Het gevoel van volwaardig en gelijkwaardig te zijn is immers essentieel in dit tijdperk van een bredere participatiecultuur.

Ik onderschrijf dan ook volmondig het gezegde:?investeren in meisjes van vandaag, is investeren in vrouwen van morgen?.
Ik blijf er van overtuigd dat vrouwen vanuit hun kennen en kunnen, ervaringen en vaardigheden in grote mate bijdragen tot de uitbouw van onze multiculturele samenleving.
Maar put in de eerste plaats uit de kracht die u eigen is. Deel uw ervaringen van vandaag met uw vriendinnen, buren, collega?s die nu niet aanwezig konden zijn. Uw toekomstvisie over gelijke kansen, empowerment en participatie verdient het om gehoord te worden.

Ik wens u nog alle succes toe met de gesprekken en debatten van vandaag.

Dank u.