Fête de l'Iris

  • 07/05/2005
Avant-Première van het Feest van de Iris, op de Grote Zavel te Brussel.
Belga

Avant-Première de la Fête de l'Iris, au Grand Sablon à Bruxelles.