Réception

  • 21/10/2003
Receptie op het Kasteel te Laken voor de personaliteiten die het onderwerp uitmaakten van een adellijke gunst in 2002 en die de procedure van het Lichten van de Adelbrieven tot een goed einde brachten.
Belga

Réception au Château de Laeken pour les personnalités qui ont fait l`objet d`une faveur nobiliaire en 2002 et qui ont mené à bonne fin la procédure de Levée des Lettres Patentes.