Réception de Nouvel An - 2014

  • 29/01/2014
Theme:

Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar ontvingen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin op het Paleis te Brussel de voornaamste autoriteiten van het land. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid, Prins Lorenz en Prins Laurent woonden deze receptie eveneens bij.