Remise de prix

  • 22/06/2004
Voir aussi :
Uitreiking van de Francquiprijs in de Universitaire Stichting, aan Mevrouw Marie-Claire FOBLETS, Gewoon Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
Belga

Remise du Prix Francqui à la Fondation Universitaire, à Madame Marie-Claire FOBLETS, Professeur à la Katholieke Universiteit van Leuven.