Unicef

  • 29/01/2004
Voir aussi :
Theme:
Prinses Mathilde en Mevrouw Kofi ANNAN, beiden actief in het domein van de bevordering van de rechten van het kind, ontvangen een UNICEF-delegatie, samengesteld uit kinderen die deelnemen aan het project "What do you think ?" van deze organisatie.
Belga

La Princesse Mathilde et Madame Kofi ANNAN, toutes deux actives dans la promotion des droits des enfants, reçoivent une délégation d`enfants qui participent au projet d`UNICEF "What do you think ?".