Visite

  • 03/07/2008
De Vorsten brengen een bezoek aan het vakantiekamp voor volwassenen met een verstandelijke beperking in het Domein Drieboomkensberg te Westmalle.
Belga

Les Souverains visitent le camp de vacances pour adultes ayant un handicap mental au Domaine
"Drieboomkensberg" à Westmalle. Ce camp est organisé depuis 21 ans par les étudiants en Orthopédagogie de l'Ecole supérieure de Gand, département socio-agogique.