Visite

  • 07/06/2004
Voir aussi :
Bezoek aan het historische Rubenshuis te Antwerpen, waar een deel van de eigen kunstverzameling van Peter Paul Rubens werd samengebracht. Deze tentoonstelling "Een huis vol kunst"  kadert binnen  de tentoonstelling "Herontdek P.P. Rubens 2004".
Belga

Visite à la maison historique de Rubens à Anvers, où une partie de la collection d'art de Pierre Paul Rubens a été rassemblée. Cette exposition « La maison de l'art » cadre dans l'exposition « Redécouvrez P.P. Rubens 2004 ».