Visite

  • 16/06/2007 - 15/06/2007
Voir aussi :
"Werelddag van de Bloedgevers" georganiseerd door de vereniging van motorrijders "Blue Knights - Belgique IV" en het Belgische Rode Kruis, op de site van de Abdij van Maredsous.  De Prinses maakt van deze gelegenheid gebruik om zelf bloed te geven.
Belga

Journée Mondiale des Donneurs de Sang, organisée conjointement par l'association de motards "Blue Knights - Belgique IV" et la Croix Rouge de Belgique, sur le site de l'Abbaye de Maredsous.
La Princesse profite de cette occasion pour faire un don de sang.