Visite

  • 17/05/2004
Voir aussi :
Bezoek aan de Gaucheret-buurt in Schaarbeek. 
Vooreerst kan de Prins, aan boord van de "Belgacom"-luchtballon vanuit de hoogte, de omgeving ontdekken. Vervolgens maakt hij een wandeling maken door de buurt, hierbij gegidst door buurtbewoners en vertegenwoordigers van de verschillende diensten en organisaties, die er werkzaam zijn.
Belga

Visite au quartier Gaucheret à Schaerbeek.
Le Prince découvre d'abord les environs du haut du ballon Belgacom et se promène ensuite dans le quartier guidé par des habitants et des représentants des différents services et organisations qui y sont actifs.