Visite

  • 14/06/2004
Viering van de honderdste verjaardag van de Diamantbeurs in Antwerpen.
De Prinsesn begeven zich eerst naar het Middelheimziekenhuis te Berchem waar ze de kinderen en het zorgpersonneel ontmoeten op het door de Diamantbeurs aangeboden nieuwe speelplein. Daarna wonen ze op de Diamantbeurs een academische zitting bij. Deze academische wordt  gevolgd door een ontmoeting met de bevolking
Belga

Célébration du centième anniversaire de la Bourse du Diamant à Anvers.
Les Princes se rendent d'abord à l'hôpital Middelheim à Berchem où ils rencontrent enfants et personnel soignant sur la nouvelle plaine de jeux offerte par la Bourse du diamant. Ils assistent ensuite à une séance académique à la Bourse du diamant, suivie d'une rencontre avec la population.