Visite

  • 06/05/2003
Voir aussi :
Theme:
Bezoek aan het Memoriaal Fort van Breendonk en aan het Joods Museum van Deportatie en Verzet te Mechelen
Belga

Visite au Mémorial du Fort de Breendonk. Cette visite se poursuit au Musée Juif de la Déportation et de la Résistance à Mechelen. La matinée se clôturere par une visite aux expositions "Onvoltooid Verleden Tijd" organisées en la salle "Het Zegel" de Mechelen.