Visite d`Etat en Suède - Dîner de gala offert par LL. MM. le Roi Carl XVI Gustaf et la Reine Silvia de Suède

  • 03/05/1994
Voir aussi :
Theme:

(Texte bilingue - Français et Néerlandais)

Sire,

La Reine et moi avons été très sensibles aux paroles de bienvenue et aux sentiments chaleureux que vous venez d#exprimer l#égard de mon Pays. Vos propos reflètent bien les liens d#amitié profonde qui, depuis bien longtemps, unissent nos deux Pays.

En effet, le caractère familial de cette visite est ressenti, non sans émotion, tant par nous-mêmes que par nos compatriotes, chez qui le souvenir de ma mère, la Reine Astrid, est resté très vivant.

C#est donc avec grande joie que la Reine et moi avons répondu votre aimable invitation, et nous avons ressenti l#accueil de Stockholm, cette ville magnifique, comme un heureux prélude notre séjour en Suède.

Le souvenir du Roi Baudouin est aussi très présent ici ce soir. Votre Pays l#avait reçu en visite d#Etat il y a exactement trente ans et mon frère s#était fort réjoui, il y a deux ans, de la perspective d#y revenir. Mais le destin en décida autrement.

Sire,

Souverain d#un Etat dont les racines remontent loin dans l#histoire de notre continent, Vous représentez aujourd#hui cette Suède moderne, dynamique et solidaire que nous connaissons. Avec la Reine Silvia, Vous consacrez toute Votre énergie au bien-être de Vos compatriotes et au rayonnement de Votre Pays.

Sire, Madame,
Mesdames, Messieurs,

Depuis la visite d#Etat de Vos Majestés en Belgique, nos deux Pays ont participé chacun intensément au mouvement de rapprochement des peuples en Europe. La Suède le fit au sein de l#Association Européenne de Libre Echange, la Belgique au sein de l#Union Européenne dont elle est un membre fondateur. Néanmoins, nous avons continue approfondir avec bonheur nos propres relations. L#histoire de ces relations est ancienne. Nous en retrouvons présent encore de nombreuses traces.

Aujourd#hui, nos pays coopèrent dans le cadre de l#Espace Economique Européen, où les échanges se multiplient libres de toute entrave.

Demain, nous espérons cette coopération encore plus intense. En effet, le Gouvernement suédois a clairement choisi la voie de l#adhésion de la Suède l#Union Européenne. C#est une option fondamentale dont nous mesurons l#importance pour nous tous sur les plans humain économique et politique. La Belgique en espère la realisation rapide.

En effet, votre adhésion ne pourra qu#être mutuellement bénéfique et nous permettra de joindre nos efforts tant pour approfondir l?Union que pour renforcer son action en faveur de la nouvelle Europe et d#un monde plus juste et plus stable.

Sire, Mevrouw,
Dames en Heren,

Op de drempel van de XXIste eeuw is ons continent in volle kentering. Bevriende volkeren werden van onderdrukking bevrijd ; zij willen de democratie en de rechtvaardigheid stevig grondvesten, hun identiteit terug winnen en overleven. Het is de opdracht van Europa om ze hierbij te helpen. In andere werelddelen zijn er eveneens belangrijke evoluties aan de gang. Maar de verwezenlijking van de democratie en de oprichting van een Rechtsstaat is voor sommige landen uit de Derde Wereld dikwijls een pijnlijke opgave.

Al deze veranderingen blijven nochtans zeer kwetsbaar. Zij worden immers bedreigd door het opduiken van extreme nationalismen en etnische conflicten. De gruweldaden die plaatsvinden in het voormalige Joegoslavië en de afschuwelijke moordpartijen in Centraal Afrika, in het bijzonder in Rwanda en Burundi, zijn er evenveel tragische voorbeelden van. De wil om de spiraal van geweld te doorbreken hebben zowel Zweedse als Belgische blauwhelmen met hun leven betaald.

De Europese Unie moet, in die omstandigheden het hoofd bieden aan een enorme uitdaging. Zij mag er geen genoegen mee nemen alleen maar model te staan voor recht en vrijheid. Zij moet ook, samen met de andere democratische naties, al haar politiek en economisch gewicht inzetten om de mensenrechten te verdedigen en de jonge democratieën aan te moedigen.

Om een betere wereld op te bouwen, een duurzame ontwikkeling in de hand te werken en het behoud van onze planeet te verzekeren moeten wij een scherp solidariteitsbewustzijn ontwikkelen. Solidariteit betekent dat wij ons zouden inspannen om welvaart en welzijn te delen.

Laat ons, bijvoorbeeld, onze belangeloze hulpverlening aan de armste volkeren uit de Derde Wereld verhogen, in het bijzonder aan de plattelandsvrouwen die heel dikwijls in die gebieden het slachtoffer zijn van verregaande discriminatie.

Dankzij de veelvuldige kwaliteiten van zijn bevolking zal Zweden ongetwijfeld de actie van de Europese Unie kracht bijzetten om deze uitdaging efficiënt te beantwoorden.

Het afschaffen van grenzen bevordert het nastreven van gemeenschappelijke doelstellingen en leidt tot de verrijking van cultuur en menselijke relaties.

Zweden en Belgen zullen derhalve meer en meer de handen in elkaar slaan om de komende generaties er toe aan te sporen meer vrede, rechtvaardigheid en vooruitgang tot stand te brengen.

Sire, Madame,
Mesdames, Messieurs,

Je vous invite lever votre verre la santé de Leurs Majestés le Roi Carl XVI Gustaf et la Reine Silvia, au bonheur et au bien-être du peuple suédois, ansi qu?aux relations d#amitié entre la Suède et la Belgique.