Tombe d'Humayun

  • 20/03/2010
Tombe d'Humayun

Tombe d'Humayun - New Delhi.