130ste verjaardag van de krant "L'Echo"

  • 17/11/2011
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Prins Filip is aanwezig op de feestelijke avond georganiseerd naar aanleiding van de 130ste verjaardag van de financiële en economische krant L'Echo in de gebouwen van het Koninklijk Entrepot op de site van Tour & Taxis te Brussel. Dhr. Gérard Mestrallet houdt een conferentie met als thema "L'énergie, un enjeu majeur de la croissance économique". Daarna volgt een debat over "La Belgique au carrefour de son histoire économique". De avond eindigt met een "walking dinner".