20 jaar koningschap van Koning Albert II

  • 16/07/2013 - 20/07/2013
Plaats:

In het kader van 20 jaar Koningschap van Koning Albert II nemen de Koning en de Koningin deel aan volgende activiteiten :

- Dinsdag 16 juli om 10u30 : inhuldiging van de borstbeelden  van de Vorsten in de Senaat, gevolgd door een receptie.

- Dinsdag  16 juli om 12u00 : de Vorsten ontvangen op het Koninklijk Paleis de Voorzitters van de Kamer en de Senaat ter gelegenheid  van de overhandiging van een geschenk aan de Koning. De Voorzitters zijn vergezeld  van de oud-Voorzitters van Kamer en Senaat.

- Woensdag 17 juli om 10u30 : de Vorsten begeven zich naar Gent waar ze ontvangen worden door de Burgemeester en de autoriteiten van de stad. Na een ontmoeting met de bevolking begeven de Vorsten zich om 11 U 30 naar het STAM-Museum en eindigen hun programma om 12u15 met een bezoek aan het nieuwe voetbalstadium.

- Donderdag 18 juli om 11u00 : de Vorsten begeven zich naar Eupen waar ze ontvangen worden door de autoriteiten op de zetel van de Minister-president van de Duitstalige Gemeenschap. Ze wonen er een spektakel bij en ze begeven zich, na een ontmoeting met de bevolking, naar het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap voor een receptie.

- Vrijdag 19 juli om 10u30 : de Vorsten begeven zich naar Luik waar ze ontvangen worden door de autoriteiten van de stad in het "Théâtre Royal de Wallonie". Na een bezoek aan het theater ontmoeten de Vorsten de bevolking en begeven ze zich daarna naar het Stadhuis.

- Zaterdag 20 juli om 19u30 : de Vorsten en de Leden van de Koninklijk Familie wonen het concert "Preludium tot de Nationale Feestdag"  bij in het Paleis voor Schonen Kunsten te Brussel.

- Zaterdag 20 juli om  21u00 : de Vorsten, Prins Filip en Prinses Mathilde begeven zich naar het "nationale bal" dat georganiseerd wordt in het hart van de Marollen te Brussel.