Academische Zitting

  • 27/10/2004
Zie ook:

Academische zitting in de Aula van de Universiteit Gent, over `Brain Awareness Day`. Met dit initiatief wenst men het grote publiek, jong en oud, te sensibiliseren voor de werking van de hersenen, hersenaandoeningen en de research ter zake.