Academische zitting

  • 20/09/2006
Zie ook:
Plaats:

Academische zitting voor de ondertekening in de Koninklijke Serres van Laken, van het Handvest voor het welzijn van de hoevedieren, onder het voorzitterschap van Prins Laurent.
Omdat de Stichting Prins Laurent op een concrete manier een bijdrage wou leveren tot de verbetering van de levensvoorwaarden van deze dieren, heeft de Stichting een Handvest opgesteld samen met de betrokken actoren : de veehouders, handelaars, vervoerders, slachters, distributeurs, consumenten, dierenbeschermers en de bevoegde Overheden.