Academische zitting

  • 22/05/2007 - 21/05/2007
Zie ook:
Plaats:

Academische zitting in het Residence Palace te Brussel, gehouden naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Interuniversitaire Attractiepolen.
Dit federaal programma beoogt de financiering van netwerken van onderzoekers die vanuit de verschillende Gemeenschappen van ons land samen werken, teneinde hun kritische massa te vergroten en hun internationale positie te versterken. De teams werken in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, binnen de meest diverse wetenschappelijke gebieden. Elke team bestaat op zijn minst uit 3 partners die tot 3 verschillende instellingen behoren. Minstens één partner behoort tot een andere taalgemeenschap. Een team krijgt in principe financiering voor 5 jaar. Daarna volgt een evaluatie die aanleiding kan zijn om het netwerk opnieuw te financieren.
In de voorbije 20 jaar werden 124 teams gesteund, die samen meer dan 300 onderzoekers bij elkaar brachten. Uit deze samenwerking kwamen onder meer bijna 2.000 wetenschappelijke publicaties voort. Sinds de oprichting stelde het Federaal Wetenschapsbeleid 372 miljoen euro ter beschikking aan deze unieke samenwerking.
De zesde fase, die in februari van dit jaar werd opgestart, beschikt over een budget van 143 miljoen euro, dat gaat naar 44 netwerken. Hiervan integreren er 39 ook een internationale medewerker.