Academische zitting

  • 23/11/2004
Thema:
Plaats:
Op initiatief van de Koningin, academische zitting, voorafgegaan door een werklunch. De dag wordt met een Galaconcert in Flagey afgesloten.
Koningin Silvia van Zweden, Mevrouw Bernadette Chirac, echtgenote van de President van de Franse Republiek en Mevrouw Jolanta Kwasniewska, echtgenote van de President van de Republiek Polen zetten door hun aanwezigheid aan deze dag met internationale dimensie luister bij.
Prinses Astrid en Prinses Victoria van Zweden nemen eveneens deel aan het hele programma.
Belga

Op initiatief van de Koningin, Erevoorzitster van Child Focus, en in samenwerking met de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen gaat in Brussel een academische zitting door, voorafgegaan door een werklunch. De dag wordt met een Galaconcert in Flagey afgesloten.
Koningin Silvia van Zweden, Mevrouw Bernadette Chirac, echtgenote van de President van de Franse Republiek en Mevrouw Jolanta Kwasniewska, echtgenote van de President van de Republiek Polen, die zoals de Koningin, Europese leden zijn van het Erecomité van het "International Center for Missing and exploited Children", zetten door hun aanwezigheid aan deze dag met internationale dimensie luister bij.
Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie beslast met het dossier justitie nemen aan de werkvergadering deel.
Het doel van deze dag is, enerzijds, de vorderingen in de strijd tegen kindermisbruik in Europa onder de loep te nemen en, anderzijds, andere Europese landen aan te zetten om centra zoals Child Focus op te richten en de samenwerking tussen deze centra te versterken.
Prinses Astrid en Prinses Victoria van Zweden nemen eveneens deel aan het hele programma.

Photos for this post

Academische zitting

© Belga