Adellijke gunsten - Eretekens

  • 16/11/2009

De Koning en de Koningin ontvingen tijdens een receptie in het Kasteel te Laken, de personaliteiten die het onderwerp uitmaakten van een adellijke gunst in 2008 en die de procedure van het Lichten van de Adelbrieven tot een goed einde brachten, alsook de personaliteiten aan wie een ereteken werd verleend bij Koninklijke besluiten van 6 juli 2009 in het kader van het Koninklijk besluit van 10 februari 2003.