Alfabetisering en laaggeletterdheid

  • 08/09/2010
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Alfabetisering is Prinses Mathilde in de voormiddag aanwezig in het Muntcentrum te Brussel, op de voorstelling van de door het Fonds van bpost voor Alfabetisering geselecteerde projecten rond het thema "Alfabetisering en laaggeletterdheid : preventieacties in de familiale context". Net zoals armoede lijkt laaggeletterdheid een probleem dat wordt doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen van ouders die geen of nauwelijks school hebben gelopen, ondervinden meer moeilijkheden om zelf hun schooljaren met succes af te bekronen. Aan het einde van hun schoolbezoek ondervinden ze, vaker dan anderen, problemen met lezen en schrijven waardoor zij in de categorie 'laaggeletterde volwassenen' terechtkomen. Het Fonds van bpost voor Alfabetisering wenst deze vicieuze cirkel van generatieoverschrijdende laaggeletterdheid te doorbreken door pilootprojecten te ondersteunen voor laaggeletterde ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar, die hen helpen enerzijds hun kinderen bij schooltaken bij te staan en anderzijds hun eigen schrijf- en leesvaardigheden te verbeteren.

De Prinses ontmoet drie organisaties die hun ervaringen, hun aanpak, hun successen, hun moeilijkheden en hun bevindingen met haar zullen delen. Getuigenissen van ouders zullen deze discussies aanvullen. Prinses Mathilde hecht groot belang aan alfabetiseringsinspanningen.