Alfabetisering in Europa

  • 17/09/2012
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde begeeft zich in de voormiddag naar het "Collège Sint-Hubert" te Watermaal-Bosvoorde. Samen met leerlingen van het secundair onderwijs zal er gedebatteerd worden over laaggeletterdheid en de verbetering van de lees- en schrijfvaardigheden in Europa. Dit debat vindt plaats in het licht van de recente uitgifte, door de Europese Commissie, van een nieuw verslag van een deskundigengroep op hoog niveau voor alfabetisering. De Prinses is vergezeld van de Europese Commissaris bevoegd voor onderwijs, cultuur, meertaligheid, jeugd en sport.

Prinses Mathilde heeft in het verleden al meerdere initiatieven gesteund ter bevordering van lezen en schrijven voor zowel kinderen als volwassenen.