Alfabetiseringsproject "A tot Z"

  • 17/11/2011
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde brengt in de namiddag in Sint-Jans-Molenbeek een bezoek aan het alfabetiseringsproject "A tot Z" dat wordt georganiseerd door het gemeenschapscentrum "De Vaartkapoen - Caleidoscoop".

Het project omvat laagdrempelige alfabetiseringslessen die worden gegeven met het oog op de sociale integratie van geïsoleerde ouders van kleuters die niet naar school gaan. De lessen en activiteiten hebben betrekking op de opvoeding en onderwijs. "De Vaartkapoen" creëert in Molenbeek en daarbuiten kansen door ontspanning, ontmoeting, ontplooiing en hulp met als rode draad : een unieke versmeltende aanpak van cultuur, educatie, welzijn en werk. Dit jaar staat het thema diversiteit centraal.

Prinses Mathilde steunt alfabetiseringsprojecten voor zowel ouders als kinderen van kwetsbare gezinnen en dit om een structurele laaggeletterdheid van ouders op kinderen te vermijden.