Antipersoonsmijnen

  • 01/12/2009 - 05/12/2009

Prinses Astrid en Prins Lorenz begeven zich van 1 tot 5 december naar Cartagena in Colombia om er deel te nemen aan de Tweede Conferentie van de Verdragsluitende Partijen bij de Conventie over Antipersoonsmijnen. Prinses Astrid spreekt, als Erevoorzitster van de Belgische delegatie, de Conferentie toe op 3 december. Bovendien bezoeken de Prinsen een ontmijningsproject van Handicap International.