Antwerpen Europese jongerenhoofdstad - "Erasmian European Youth Parliament"

  • 14/03/2011

Antwerpen is dit jaar Europese jongerenhoofdstad. In dit kader wonen Prins Filip en Prinses Mathilde in de voormiddag, de openingsessie bij van het "Erasmian European Youth Parliament". Gedurende de hele week debatteren meer dan 150 jongeren uit verschillende Europese landen rond het thema 'Inspraak van jongeren op verschillende levensdomeinen'. Op het einde van de week formuleren zij beleidsaanbevelingen rond het thema. Prins Filip en Prinses Mathilde wonen eerst de officiële openingsessie bij en aansluitend hebben ze, in gesloten kring, een rondetafelgesprek met enkele deelnemende jongeren.