Artsen Zonder Vakantie

  • 15/03/2011
Zie ook:

Prinses Mathilde woonde een initiatiesessie over "leven, ziekte en dood in Afrika" bij, georganiseerd door de vzw Artsen Zonder Vakantie in Mechelen. Het betrof een voorbereidende vergadering bestemd voor vrijwilligers uit de medische sector die hun verlof in Afrika doorbrengen met als doel een lange termijn steun te geven aan ziekenhuizen, medische teams ter beschikking te stellen en (para)medische kennis en materiaal over te brengen. Nadruk wordt gelegd op ondersteuning en capaciteitsversterking van bestaande Afrikaanse initiatieven.