ASEM 8-Top ("Asia-Europe Meeting")

  • 04/10/2010
Plaats:

De Koning ontving deze namiddag op het Paleis te Brussel de Staats-en Regeringsleiders van de deelnemende landen aan de ASEM 8-top ("Asia-Europe Meeting"). Terzelfder tijd ontving de Koningin in de Koninklijke Serres en op het Kasteel te Laken, de echtgenoten van de aan deze Top deelnemende Staats- en Regeringsleiders.