Audiëntie

  • 04/10/2011
Zie ook:

Prinses Astrid heeft ex-President Jimmy Carter in audiëntie ontvangen op het Paleis te Brussel.

President Carter richtte het "Carter Center" op in 1982 op het einde van zijn Presidentschap. Het "Carter Center" is actief op nationaal en internationaal vlak in verschillende domeinen zoals mensenrechten, conflictpreventie, democratie en gezondheid. De ontmoeting tussen Prinses Astrid en President Carter heeft plaats in het kader van de activiteiten van Prinses Astrid ter ondersteuning van de strijd tegen malaria.