Audiëntie

  • 25/04/2012
Zie ook:
Thema:

Audiëntie voor Dhr. Servais VERHERSTRAETEN, 

Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staats­­se­cretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.