Audiëntie

  • 12/06/2012
Zie ook:
Thema:

Audiëntie voor Dhr. Hendrik BOGAERT,

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.