Audiëntie

  • 30/06/2014
Zie ook:
Thema:

Audiëntie voor Dhr. Olivier PAASCH

voor zijn eedaflegging als Minister-president van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

in aanwezigheid van de Eerste minister.