Audiëntie

  • 22/07/2014
Zie ook:
Thema:

Audiëntie voor Dhr. Rudy DEMOTTE

voor zijn eedaflegging als Minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel),

in aanwezigheid van de Eerste minister.