Audiëntie

  • 15/04/2002
Zie ook:
Thema:

Audiëntie voor Dhr Bart VAN LYSEBETH,
Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen