Audiëntie

  • 26/04/2004
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Audiëntie voor Dhr Jean E. SPREUTELS,
voor zijn eedaflegging als rechter van het Arbitragehof,
in aanwezigheid van de Eerste minister en van Dhr A. ARTS en Dhr M. MELCHIOR,
Voorzitters van het Arbitragehof.