Audiëntie

  • 18/11/2004
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Audiëntie voor Dhr Christian DUPONT,
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen.