Audiëntie - aanstelling van een Informateur

  • 27/05/2014
Zie ook:
Thema:

Zijne Majesteit de Koning heeft <op de middag Dhr. Bart De Wever, Voorzitter van de N-VA, in audiëntie ontvangen. Hij heeft hem met een informatieopdracht belast om na te gaan onder welke voorwaarden snel een regering tot stand gebracht kan worden. De Heer De Wever heeft deze opdracht aanvaard. Hij zal op dinsdag 3 juni een vorderingsverslag uitbrengen aan de Koning.