Audiëntie van de Formateur - Blokkering van de onderhandelingen

  • 21/11/2011
Zie ook:
Thema:

De Koning heeft deze namiddag op het Kasteel van Ciergnon, waar hij herstelt, de Heer Elio DI RUPO, Formateur, in audiëntie ontvangen.

Deze laatste heeft hem verslag uitgebracht over de blokkering van de begrotings- en sociaaleconomische onderhandelingen die moeten leiden tot de vorming van de regering.

De Formateur heeft de Koning gevraagd van zijn opdracht te worden ontheven.

De Koning houdt zijn beslissing in beraad. 

Hij herinnert aan de ernst van de huidige situatie en onderstreept dat de vrijwaring van het algemeen belang van alle Belgen en de Europese kalender een zeer snelle oplossing van de politieke crisis noodzakelijk maken.

De Koning vraagt dat elke onderhandelaar in de komende uren een bezinningsperiode neemt om de gevolgen van een mislukking in te schatten en om actief naar een oplossing te zoeken.