Bedrijfsbezoek

  • 25/09/2007
Zie ook:

Bezoek aan het bedrijf Thomas & Piron te Our, meer bepaald aan de nieuwe logistieke hal en het nieuwe Competentiecentrum.
De Prins neemt er deel aan een werkvergadering met als thema's: de bouw van de passieve woning, de problemen ten gevolge van het tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector en de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt.
Na de ontmoeting met het bedrijfspersoneel heeft hij ook een kort contact met leerlingen van de lokale scholen.