Belgodyssée 2007

  • 19/12/2007
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Excellenties,
Beste laureaten,
Dames en heren,

Jongeren samenbrengen uit de drie Gemeenschappen van ons land, dat is één van de centrale doelstellingen van het Prins Filipfonds. Sedert drie jaar richten we ons ook op de aankomende journalistiek. We willen jongeren aanmoedigen om zich op een originele manier vertrouwd te maken met het boeiende beroep van journalist. We doen dat via een wedstrijd, Belgodyssee. Maar het project is natuurlijk véél méér dan dat. Belgodyssee stimuleert samenwerking. Belgodyssee leidt tot vriendschappen voor het leven. En het verlegt in zekere zin ook de grenzen van ons medialandschap. Ik ben dus bijzonder dankbaar, dat we voor de derde keer de prijsuitreiking van Belgodyssee mogen vieren.

Bij het lezen van de verslagen, en het beluisteren van de reportages, valt het eens te meer op hoe jullie de opdracht echt hebben ervaren als een ?avontuur?: jullie hebben de sprong in het onbekende gewaagd, jullie hebben de deadline gehaald; er diende kwaliteit te worden geleverd en dus moesten jullie soms vroeg, héél vroeg, uit bed. En de radio biedt nog een bijkomende uitdaging, namelijk: wat men ziet, omzetten in beeldrijke taal.

Na drie jaar hebben we onze kruissnelheid bereikt. De formule van dit jaar is bijzonder geslaagd. Onze zestien enthousiaste jongeren konden een project uitvoeren met internationale dimensie én met de hulp van bekende Belgen.
Plusieurs lauréats des éditions précédentes se sont lancés dans le journalisme. Les gagnants de l?année passée, Hélène Maquet et Bram Vandevelde, travaillent à la radio : Hélène dans l?équipe du journal de ?la première?, Bram comme documentaliste à ?1000 zonnen en garnalen?. Joris Vergeyle, à la VRT Radio 1, a reçu le prix du public au Festival Mondial Audio aux Pays-Bas. Pauline Bourtembourg travaille pour Info Nord-Sud et Severine Dieudonné est à la BBC.
Pour vous, les participants à Belgodyssée 2007, que de possibilités professionnelles en perspective ! Je suis très impressionné, comme je l?étais déjà les années précédentes, par votre enthousiasme et votre esprit d?ouverture. Votre intérêt, sans préjugés, pour d?autres cultures et pour l?actualité mondiale, est encourageant.
Je vous félicite donc de tout c?ur pour votre décision de participer. Vous êtes prêts à relever un défi et n?avez pas peur de l?inconnu ou d?une tâche difficile. Vous avez voulu manifester votre intérêt pour l?autre et pour ce qui se passe au-delà de votre quotidien. Ce sont des valeurs que j?aime soutenir là où je peux. Il nous faut des jeunes enthousiastes, déterminés à travailler ensemble à un idéal de société mobilisateur.
Uiteraard kan ik maar enkele voorbeelden geven. Zo is er het verhaal van Mart en Julie in Casablanca. Met Brahim op reportage gaan bij 26 graden, lijkt een plezierreisje. Tot je geconfronteerd werd met het harde leven van straatkinderen. Mart en Julie waren echt onder de indruk: ze vertelden hoe kinderen opgevangen worden via waardevolle projecten en scholen, hoe ze leren lezen, schrijven en vooral, hoe ze erin slagen, te breken met hun straatleven in een grootstad.
Het verhaal van Julien is aangrijpend. Hij was erbij toen een Congolese baby werd geboren. De jonge moeder gaf haar kindje de naam Julien omdat ze ?onder de indruk was van een blanke jongere die zich om kinderrechten bekommerde?. En Pieter sloot zijn heel poëtische reportage over de slaven van het eiland Gorée af met de zin ?ik blijf de stemmen horen die zeggen: 'wij waren slechts onschuldige mensen, die hoopten op een beter leven?.?
Uw reportages, uw frisse aanpak en uw zin voor menselijke waarden hebben mij enorm aangegrepen. Ik wens u dus niet alleen proficiat, maar ik ben u vooral uiterst dankbaar voor deze mooie prestaties.
Je tiens également à remercier très chaleureusement les initiateurs de ce superbe projet et tous ceux qui nous ont soutenus. Tous, vous avez contribué au succès de Belgodyssée. Le résultat est là, et vous pouvez en être fiers.
Merci aux directeurs d?école d?avoir encouragé nos seize jeunes. Je veux inclure dans cet hommage les parents et familles de nos lauréats. Vous avez accompagné vos enfants, vous avez stimulé leurs talents et leur avez offert un cadre pour leur développement.
Merci à notre marraine Axelle Red, à notre parrain Helmut Lotti et aux célébrités belges; vous avez accompagné nos jeunes dans des pays avec lesquels vous avez un lien particulier: Rocco Granata, Leki, Brahim, Khadja Nin, Adamo, Viktor Lazlo, Bai Kamara. Merci à nos partenaires structurels : la Chancellerie du Premier Ministre, UNICEF, Brussels Airlines, le groupe Vers l?Avenir, et en particulier aussi les collaborateurs permanents du Fonds Prince Philippe.
Merci à ceux qui ont encadré nos jeunes sur le plan académique et technique ; j?apprécie beaucoup vos efforts. Un grand merci aux radios, à Jan Knudde, directeur de Radio Twee et Eric Gilson, directeur de Vivacité. Je voudrais rendre ici un hommage tout particulier à Adrien Joveneau qui est un de nos inspirateurs les plus enthousiastes. Merci beaucoup à Kathy Lindekens pour son soutien. Les médias qui ?portent? Belgodyssée y découvrent de jeunes talents. Le regard nouveau apporté par un jeune qui travaille pendant 6 mois dans un environnement médiatique professionnel, peut être intéressant. Et leurs reportages apportent une dimension additionnelle puisqu?ils sont le résultat d?une collaboration avec des jeunes d?une autre communauté linguistique.

Waar het ons in het Fonds om gaat is jullie, jongeren, tot samenwerking te brengen over de taalgrens heen. Op die manier leren jullie elkaar beter kennen en bouwen jullie aan een Belgische maatschappij waarin respectvol samenleven centraal staat.

Overal in het land ontmoet ik jongeren die enthousiast willen meewerken aan de opbouw van de samenleving. Jonge mensen die zich niet in zichzelf opsluiten, maar bereid zijn, zich voor anderen in te zetten en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. Zij slaan bruggen naar jongeren met andere achtergronden, want voor hen is diversiteit niet bedreigend maar verrijkend.

L?un des objectifs de l?Union européenne est d?arriver à ce que tous les Européens, et certainement tous ceux qui terminent l?école dans les années à venir, puissent parler leur langue maternelle et deux autres langues européennes. Vaste ambition, mais quelle perspective pour nos jeunes ! Et il est clair que dans notre pays, nous avons d?énormes possibilités pour nous inscrire dans cet objectif européen.

Ouverture, engagement, multilinguisme: ces trois valeurs, Mesdames et Messieurs, je les retrouve chez nos lauréats de Belgodyssée 2007.
Het Fonds viert in 2008 zijn tiende verjaardag, en ik wil daar nu al even op vooruitlopen door de schijnwerper te richten op één persoon heel in het bijzonder: de Voorzitter van het Prins Filipfonds, Baron Buysse.
Voorzitter, U stond samen met mij aan de wieg van het Fonds. In die tien boeiende jaren heb ik op uw gedrevenheid en uw inzet mogen rekenen. U hebt met vaste en kordate hand de werking van het Fonds gestimuleerd. Met uw onfeilbaar zesde zintuig voor het aanvoelen van de kansen op succes van een project, of voor de nood aan een sterke ondersteuning, bracht U het Fonds mee tot waar het vandaag is. U liet ruimte aan Belgodyssee om zich verder te ontwikkelen, omdat u voelde dat het jongeren bij elkaar zou brengen. Het is maar één van de vele voorbeelden van uw enthousiasme, van uw durf en van uw klare kijk. Dank U, Voorzitter, voor de kansen die U hebt gegeven aan vele prachtige initiatieven en aan jongeren die er in geloofden. In aanwezigheid van dit uitgelezen gezelschap, zeg ik u dank voor uw onverdroten inspanningen. Het Fonds is er voor de Belgen, Vlamingen, Walen, Duitstaligen en Brusselaars. Wij willen kansen bieden aan mensen die open staan voor de anderen, die hen willen ontdekken, leren kennen, en waarderen.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Ces idéaux et ces valeurs me tiennent fort à c?ur. Avec le Fonds qui porte mon nom, je suis déterminé à continuer à les promouvoir. Regardons l?avenir avec confiance. Les lauréats de Belgodyssée nous y inspirent.

A vous tous et à tous ceux qui vous sont chers, je souhaite d?heureuses fêtes de Noël et de fin d?année et beaucoup de beaux moments en 2008. Merci beaucoup.