Belgodyssée - Jonge journalisten

  • 17/12/2009
Zie ook:

Prins Filip reikt in de voormiddag op het Koninklijk Paleis te Brussel de prijzen uit van de wedstrijd Belgodyssée. Dit unieke project kwam tot stand in 2005 in het kader van de festiviteiten rond 175-25 en is een initiatief van Radio 2 (VRT),VivaCité (RTBF) en het Prins Filipfonds in samenwerking met les Editions de l'Avenir, en met de steun van Brussels Airlines en de Kanselarij van de Eerste Minister. Het heeft als doel de samenwerking tussen toekomstige journalisten uit de drie Gemeenschappen van het land te bevorderen. Dit jaar, ter gelegenheid van de vijfde editie, werd teruggekeerd naar de essentie van de wedstrijd. Zestien jonge landgenoten trokken er uit in taalgemengde duo's op en maakten reportages over het leven in de verschillende Gemeenschappen van ons land.