Benefiet-event voor APOPO

  • 27/06/2009
Zie ook:

In de namiddag woont Prinses Astrid een benefiet?event bij op de NAVO-basis in Geilenkirchen (Duitsland). Dit evenement met Afrikaanse dans en muziek wordt georganiseerd door de Belgische militairen die gelegerd zijn in Geilenkirchen, in samenwerking met de NAVO-Autoriteiten. De winst van het gebeuren wordt integraal overgemaakt aan APOPO. Prinses Astrid is Erevoorzitster van APOPO, een vzw met zetel in de Universiteit Antwerpen die zich toelegt op het africhten van ratten om landmijnen op te sporen.