Benoeming

  • 01/01/2002
Zie ook:
Thema:

Luintenant-generaal G. BASTIEN, Stafchef van de Landmacht, en Luitenant-generaal Vlieger M. MANDL, Stafchef van de Luchtmacht, zijn op 1 januari ontheven uit hun ambt van Vleugeladjudant van de Koning. Ze zijn gemachtigd de titel van Ere-Vleugeladjudant van de Koning te dragen.
Generaal-majoor Frédéric VANDINGENEN, Commandant van de Landcomponent, is op 2 januari benoemd tot Vleugeladjudant van de Koning.