benoeming

  • 01/04/2002
Zie ook:
Thema:

Luitenant-generaal Guillaume SIMONS, Chef van de Belgische Vertegenwoordiging bij het Militair Comité van de NAVO, is ontheven uit zijn ambt van Vleugeladjudant van de Koning. Hij is gemachtigd de titel van Ere-Vleugeladjudant van de Koning te voeren.
Generaal-majoor Joseph VAN DEN PUT, Commandant van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, is op dezelfde datum benoemd tot Vleugeladjudant van de Koning.